Tài liệu PHP Bài 2: các kiểu dữ liệu trong PHP

I. KHÁI QUÁT

1. Khái niệm Biến trong PHP

 Biến được xem là vùng nhớ dữ liệu tạm thời. Và giá trị có thể thay đổi được. Biến được bắt đầu bằng ký hiệu "$". Và theo sau chúng là 1 từ, 1 cụm từ nhưng phải viết liền hoặc có gạch dưới

2.Cách đặt tên cho Biến trong PHP

 • Tên của biến trong PHP được bắt đầu bởi ký tự $
 • Tiếp sau đó là một chữ cái hoặc dấu gạch dưới “_”
 • Nếu tên biến nhiều hơn 2 ký tự thì các ký tự còn lại có thể là các chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới
 • Tên của biến không được phép trùng với các từ khóa của PHP

3 .Làm việc với Biến trong PHP

 • Trong PHP để sử dụng 1 biến chúng ta thường phải khai báo trước
 • Có thể khai báo biến rồi gán giá trị trực tiếp luôn cho biến đó, nghĩa là vừa khái báo vừa gán dữ liệu cho biến
 • Bản thân biến cũng có thể gán cho các kiểu dữ liệu khác 

 

 học php

Làm việc với Biến trong PHP

 

II – KHÁI NIỆM VỀ HẰNG TRONG PHP

1 . Khái niệm Hằng trong PHP

            Nếu biến là cái có thể thay đổi được thì ngược lại hằng là cái chúng ta không thể thay đổi được 

 

2 .Cách đặt tên cho Hằng trong PHP

 • Hằng trong PHP được định nghĩa bởi hàm define theo cú pháp:

define (string tên_hằng, giá_trị_hằng )

 • Hằng không có dấu "$" ở trước tên
 • Hằng có thể truy cập bất cứ vị trí nào trong mã lệnh
 • Hằng chỉ được phép gán giá trị duy nhất 1 lần
 • Hằng thường viết bằng chữ in để phân biệt với Biến 
 •  

3 . Làm việc với Hằng trong PHP

Để hiểu rõ hơn về Hằng cũng như cách thức làm việc với Hằng, chúng ta tìm hiểu qua một ví dụ như dưới đây

 

học php cơ bản và nâng cao

Hằng trong PHP

 

III .KHÁI NIỆM VỀ CHUỖI TRONG PHP

1.Khái niệm Chuỗi trong PHP

Chuỗi là một nhóm các kỹ tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt được đặt trong các dấu nháy đơn ‘’ hoặc nháy kép “”

 

 học php căn bản

 dữ liệu kiểu chuỗi trong PHP

 

2.Làm việc với Chuỗi trong PHP

 • - Tất cả các kỹ tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt, kể cả Biến khi được đặt trong cặp nháy đơn ‘’ thì đều hiểu chúng là một chuỗi và hiển thị như những gì đưa vào đó
 • - Khi đưa tất cả các kỹ tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt, Biến vào trong dấu nháy kép thì Chuỗi đó vẫn hiểu Biến. Và nó hiển thị toàn bộ Chuỗi ký tự, riêng Biến sẽ hiển thị giá trị mà Biến được gán
 • hoc php tự học php
 • làm việc với chuỗi trong PHP

 

 • Các chuỗi lồng nhau mà đều nằm trong một cùng một kiểu dấu ngoặc đơn hoặc kép thì phải có các dấu “/”dùng để khóa đằng trước các dấu ngoặc đó nằm ở bên trong

 học php cấp tốc

 

Chú ý:

 • Chúng ta hoàn toàn có thể nối một Chuỗi với một Biến, hoặc một chuỗi với một Hằng bởi dấu “.”

 học PHP để thiết kế web

học php lập trình PHP

 

 

IV.CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PHP

1.Khái niệm Kiểu dữ liệu trong PHP

 • Kiểu dữ liệu là một tập hợp các đối tượng dữ liệu và tập hợp các phép toán thao tác trên các đối tượng dữ liệu đó
 • Các kiểu dữ liệu khác nhau chiếm các lượng bộ nhớ khác nhau và có thể được xử lý theo cách khác nhau khi chúng được theo tác trong 1 script

2.Các Kiểu dữ liệu trong PHP

            Trong PHP chúng ta có 6 kiểu dữ liệu chính được liệt kê như sau:

 

các kiểu dữ liệu trong PHP

Các kiểu dữ liệu trong PHP

 

3.Làm việc với các Kiểu dữ liệu trong PHP

 • Để kiểm tra một kiểu dữ liệu bất kỳ nào của Biến chúng ta sử dụng một hàm mã PHP đã xây dựng sẵn đó là hàmgettype() với cú pháp:

gettype(ten_bien_can_kiem_tra)

 • Trong khuôn khổ nội dung bài học này chúng ta chỉ nghiên cứu 4 Kiểu dữ liệu đơn giản đó là (Integer, Double, String, Boolean)

 Tin tức liên quan:

Khóa học thiết kế web với wordpress

Khóa học thiết kế web với Drupal

Khóa học thiết kế web trên ngôn ngữ PHP và Mysql

 

Khóa học thiết kế web cho người không chuyên