Các thiết lập ban đầu cho wordpress

1. Thiết lập cơ bản cho website:

Setting -> General: tại đây có các thuộc tính như sau:

  • Site title: Tiêu đề của website nó là thẻ <title> trong html và được hiển thị trên trình duyệt, phần này khá là quan trọng cho SEO website.
  • Tagline: Đây chính là phần mô tả của website nó là thẻ meta Description trong html, chiều dài tốt nhất là dưới 140 ký tự, cố gắng chèn những từ khóa chính vào thẻ này nha.
  • WordPress Address: đây chính là địa chỉ website, nó dùng để thay đổi tên miền mỗi lần chuyển tên miền.
  • New User Default Role: đây chính là quyền hạn của thành viên đăng ký trên website của bạn, mặc định là người dùng bình thường, Author có thể Post bài, Administrator có toàn quyền giống tài khoản bạn tạo ban đầu.
  • Date Format: đây là định dạng ngày tháng khi hiển thị ra trang web.

Setting -> Reading: Tại đây có các thuộc tính như sau:

  • Front page displays: Đây là lựa chọn trang làm trang chủ, mặc định là các bài viết mới nhất, nếu muốn một Page cụ thể nào đó làm trang chủ ví dụ Page giới thiệu chẳng hạn thì click vào “A static page (select below) ” chọn Front Page là Page bạn muốn ra trang chủ.
  • Blog pages show at most: Đây là số lượng bài viết trên 1 trang trên trang chủ, mặc định là 10 bạn có thể tùy chỉnh.
Thiết lập căn bản cho WordPress

Thiết lập căn bản cho WordPress

Setting -> Permalink: Đây là thiết lập đường dẫn cho bài viết, mặc định localhost không có Rewrite URL nên ta không thể thiết lập được trên localhost, nếu bạn dùng trên host thì có thể chọn những lựa chọn ở đây, mình thì mình chọn “Custom Structure” với nội dung thế này “/%postname%.html” thì bài viết của bạn sẽ có dạng thế này: domain/ten-bai-viet.html

2. Hướng dẫn tạo chuyên mục, đăng bài post, page lên WordPress:

Posts -> Categories: Add New Category dùng để tạo mới chuyên mục, với các thuộc tính như Name (Tên chuyên mục), Slug (Đường dẫn chuyên mục ví dụ: xuanthuc.com/ten-chuyen-muc), Parent (Chuyên mục cha), Desciption (Mô tả cho chuyên mục đó), Click “Add new category” để hoàn tất. Rê chuột vào từng chuyên mục bấm Edit để sửa chuyên mục, Delete để xóa chuyên mục đó.

Posts -> All Posts: Đây là danh sách tất cả các bài Posts của bạn, rê chuột vào bấm Edit để sửa bài viết.

Posts -> Add new: Dùng để thêm bài viết mới, điền tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, muốn thêm hình ảnh cho bài viết thì các bạn click vào Add Media -> Upload  files -> Select files chọn hình ảnh cần upload vào bài viết từ máy tính, ở đây có các thuộc tính như Caption (Là mô tả dưới hình ảnh), Alt Text (là thẻ mô tả hình ảnh, giúp công cụ tìm kiếm hiểu hơn về hình ảnh của bạn), chọn Alignment là Center, Size là Full size để hiển thị tốt hơn nhé. cuối cùng click “Insert to post” để chèn vào website.

Chọn chuyên mục cho bài viết tại Box Categories, thêm tag để giúp tạo liên kết nội tốt hơn cho website giúp SEO tốt hơn.

Cuối cùng thêm Featured Image để làm hình đại diện cho bài viết, Click Publish để hoàn tất việc đăng bài viết mới.

Ở đây thêm một tí là bạn có thể điều chỉnh lại ngày giờ post trong tương lai để hẹn giờ Posts bài bằng cách click vào nút Edit ngay sau “Publish immediately” để sửa.

Đối với Pages cũng tương tự như Post.

3. Một số thiết lập khác như:

Users: dùng để quản lý tài khoản quản trị, thành viên.

Comments: dùng để quản trị các bình luận trên website.

Plugins: Quản trị và thêm các Plugin cần thiết cho website

Appearance: Đây có thể là phần mà bạn sẽ đụng đến nhiều nhất khi cài đặt và thiết lập cho wordpress, nó bao gồm các Theme (giao diện), Widget (các thành phần thêm vào cho website), Menu dùng để tạo Menu và quản lý vị trí menu trên trang web tùy vào từng giao diện, Editor là nơi quản lý code của các file trong giao diện như header.php, style.css, footer.php, …

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Khóa học thiết kế web với wordpress

Học thiết kế web trên mã nguồn mở

Học thiết kế web dành cho người đi làm

Đào tạo làm web cho sinh viên