Cách vẽ bông hoa nhiều cánh trên illustrator

Như chúng ta đã thấy khi sử dụng những phần mềm học thiết kế đồ họa thì việc vẽ những hình cơ bản ban đầu khá quan trọng nó là nền tẳng cho những bước tiến tiếp theo. Sau đây là cách vẽ bông hoa nhiều cánh trong illustrator.

Bước 1: Sử dụng công cụ Ellipse tool để vẽ 1 hình elip giống hình, với mục đích làm cánh hoa.

Bước 2: Dùng công cụ Convert Anchor Poin tool để chỉnh sửa các điểm nút ssao cho giống cánh hoa như hình vẽ. Tùy chỉnh sửa của chúng ta mà cánh hoa sẽ như thế nào bạn nhé

Bước 3:Phần chỉnh sửa đã xong, bây giờ chúng ta tô màu cho cánh hoa(lưu ý: có thể tô 1 màu hay màu gradient đều được.

Bước 4: Chúng ta sử dụng công cụ Rotate tool để xoay hình nhằm tạo những cánh hoa tiếp theo. Chúng ta có thể lựa chọn được bao nhiêu cánh hoa và những cánh hoa được sắp xếp như thế nào phải phụ thuộc vào cách chúng đặt tâm xoay. Ở đây tôi lấy 12 cánh hoa và tâm chéo 1 chút. Xong tôi nhấn copy để có thêm cánh hoa mới

 

 Bước 5: Sau khi làm như bước 4 ta chỉ cần nhấn tổ hợp phím ctrl+D để làm lại thao tác vừa rồi => Kết quả: