Hosting & Domain

Hướng dẫn sử dụng kloxo
Bảo vệ thư mục-Protected Directories Để thiết Protected Directories ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Web:lighttpd" -> Click "Protected Diredtories"     Bước 2 : Nhập user chứng thực và thư mục cần bảo vệ -> Click "Add" hoàn tất   Block IP truy cập Để Block Ip truy cập ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Web : lighttpd" -> Click "Block Ip"  ...
Hướng dẫn sử dụng kloxo phần 1
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn add domain trong kloxo   Bước 2: nhập domain cần thêm     Hướng dẫn Add Email Account Kloxo Để Add Email Account ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao diện Kloxo tìm mục "Domain"     Bước 2 : Chọn Domain cần tạo email account   Bước 3 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Mail:qmail" -> Click "Add Mail Account"     Bước 4 : Khai báo thông tin cho Account password bạn có thể nhập vào hoặc...
Tìm hiểu về hosting
Hosting là gì? Hosting là một loại hình lưu trữ trên Internet cho phép người truy cập lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của Website lên một máy chủ Internet. Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động. Các thông số của Hosting: Dung lượng hosting: là khoảng không gian bạn được phép lưu trữ...
Tìm hiểu về tên miền (Domain)
1. Tên miền - Domain name là gì? Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ,...