Hướng dẫn làm view slide show trên Drupal

Hướng dẫn làm view slide show trên Drupal. Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo view slide show cho website

Bước 1: Cài đặt các module sau: 

 + Chaos tool

 + Libraries

 + Views

 + Views slideshow

 + Views slideshow Cycle

 + Views UI

 

Bước 2: Xem hướng dẫn chi tiết video dưới đây

 

 

Chúc các bạn thành công. Các bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Drupal ở website viettamduc.net

 

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Học lập trình php

 + Đào tạo wordpress