Hướng dẫn sử dụng kloxo phần 1

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn add domain trong kloxo

huong-dan-add-domain

 

Bước 2: nhập domain cần thêm

 

huong-dan-su-dung-domain

 

Hướng dẫn Add Email Account Kloxo

Để Add Email Account ta thực hiện các thao tác sau:

Bước 1 : Trên giao diện Kloxo tìm mục "Domain"

 

huong-dan-add-mail

 

Bước 2 : Chọn Domain cần tạo email account

Chọn domain cần tạo account

 
Bước 3 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục "Mail:qmail" -> Click "Add Mail Account"
 
chon domain can tao email accont
 
Bước 4 : Khai báo thông tin cho Account
password bạn có thể nhập vào hoặc lấy pass tự tạo của hệ thống
add domain mail
Account Name : user email 
Password : Mật khẩu cho user
Confirm : Xác nhận mật khẩu
3.Add SubDomain trong Kloxo
Để Add SubDomain ta thực hiện các thao tác sau:
Bước 1 : Trên giao diện Kloxo của Domain ta chọn tab "SubDomain"
 
hướng dẫn sử dụng subdomain
 
 
Bước 2 : Nhập tên SubDomain cần add -> Click "Add" hoàn tất việc tạo SubDomain
 
sub domain
 
 
Tin tức khác: