Hướng dẫn sử dụng Pattern Option Tool trong illustrator cs6

Để có 1 Parttern đẹp các bạn thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Tạo một hình như sau.

huong-dan-tao-parttern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Tiếp theo bạn vào Window chọn Parttern option ===> vào Object /Parttern/Make bạn được hình như dưới đây

 

huong-dan-su-dung-parttern

 

Bước 3: đổi tên cho Parttern sau đó tick chọn vào Size Tile to art để thay đổi khoảng cách giữa các ngôi sao

thay đổi copies tăng số lượng nếu bạn muốn

 

tao-parttern-dep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy là đã tạo được parttern 

làm parttern đẹp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu học illustrator

Tài liệu học photoshop

Tài liệu học corel draw

Tài liệu học indesign