Master Finance

MasterFinance.edu.vn là trang web chính thức của công ty cổ phần thương mại dịch vụ MasterSkills Việt Nam, một công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm. Đây cũng là trang web do Việt Tâm Đức trực tiếp thiết kế.

Giới thiệu đôi nét về MasterSkills và dự án MasterFinance.

MasterFinance là dự án trực thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ MasterSkills Việt Nam

Sứ mệnh của MasterFinance là chia sẻ kiến thức tài chính cho tất cả mọi người. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người dù sinh sống ở đâu, làm việc trong lĩnh vực nào cũng cần trang bị cho mình kiến thức tài chính vững vàng để quản lý cho cá nhân và hội nhập trong nền kinh tế toàn cầu hóa mới.

 

Tầm nhìn: đến tháng 12 năm 2016, MasterFinance sẽ hiện diện tại tất cả các tỉnh thành phố của Việt Nam. Đến năm 2020, MasterFinance sẽ hiện diện và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới về chất lượng đào tạo.