Những bước thiết lập cho wordpress chuẩn seo

Thiết lập đường dẫn chuẩn SEO

Mặc định WordPress sẽ có đường dẫn kiểu http://example.com/?p=123. Chính vì vậy bạn cần phải thiết lập lại để đường dẫn tối ưu và thân thiện với công cụ tìm kiếm của google

 

 Đầu tiên bạn  hãy vào Settings -> Permalink -> Custom Structure và copy đoạn bên dưới vào:

      /%category%/%postname%.html

duong-dan-than-thien

Thiết lập cấu trúc đường dẫn chuẩn SEO

Cấu trúc trên nghĩa là đường dẫn bài viết của bạn sẽ có cấu trúc là http://domain.com/tên-category/tên-bài-viết.html.

Hoặc bạn có thể chọn cấu trúc /%postname%

Cấu trúc này sau khi lựa chọn và index bài viết lên google rồi thì bạn không nên thay đổi nữa, nếu không đường dẫn cũ vẫn còn tồn tại mà không có nội dung, sinh ra lỗi 404

Sử dụng tên miền có WWW hoặc không có WWW

Mình khuyên các bạn nên sử dụng không có www vì đường dẫn càng ngắn càng gọn và tốt

Tên miền có wwww và không có www là hoàn toàn khác nhau. Cho nên bạn cần chú ý trong việc xác định tên miền để đặt backlink cho đúng và hiệu quả

Để thiết lập, hãy vào Settings -> General và nhập tên miền theo cấu trúc mà bạn muốn.

Sử dụng cấu trúc tên miền không có WWW

 

su-dung-co-www-hay-non-www

 

ngược lại bạn muốn đặt tên miền có www thì bạn thêm nó vào đằng trước http://www.viettamduc.net

Tối ưu title trang chủ chuẩn SEO

Wordpress mặc định không có phần mô tả chính vì vậy bạn cần cài plugin Seo by Yoat để hỗ trợ tốt hơn về seo. Viết nội dung đầy đủ ở mục title và description để tối ưu website chuẩn seo

Sau khi cài xong plugin seo by yoat, hãy vào SEO >> Titles & Metas >> Home và bạn viết title và description vào khung tương ứng.

hướng dẫn tối ưu seo