Settings -> Writing (thiết lập về viết) trong wordpress

thuoc-tinh-writing-setting

  •  
  • Formatting:Default Post Category: Category mặc định của một bài Post nếu bạn quên chọn category khi đăng.
    • Convert emotions……..: Tự động chuyển đổi các ký hiệu biểu cảm sang dạng hình ảnh được hỗ trợ sẵn bởi WordPress.
    • WordPress should correct……: Nếu bạn đánh dấu vào phần này thì các nội dung trong post của bạn đều phải được tuân thủ theo cấu trúc cú pháp XHTML hợp lệ.
  • Default Post Format: Loại định dạng post mặc định khi đăng nếu bạn quên chọn.
  • Press This: Tính năng copy nội dung của một địa chỉ nào đó và tự đăng lên website WordPress. Cách dùng là kéo chữ Press This vào thanh bookmark của trình duyệt, và ấn vào bookmark đó ở liên kết bạn muốn chia sẻ lên website.
  • Post via e-mail: Tính năng đăng bài thông qua e-mail, mình sẽ có hướng dẫn cụ thể phần này ở một bài riêng.
  • Update Service: Các dịch vụ ping mà bạn muốn WordPress tự động gửi tín hiệu ping khi có bài mới.