Tài liệu CSS

thuoc-tinh-clear-trong-css
Tìm hiểu thuộc tính clear trong css - Tài liệu css Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả clear left clear: left; Bên trái của thành phần không được float. right clear: right; Bên phải của thành phần không được float. both clear: both; Bên trái và phải của thành phần không được float. none clear: none; Đây là mặc định của thành phần clear, bên trái và phải của thành phần được float. inherit clear: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc...
Tìm hiểu về thuộc tính caption - side  Tài liệu CSS Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả caption-side top caption-side: top; Caption có vị trí bên trên table. bottom caption-side: bottom; Caption có vị trí bên dưới table. inherit caption-side: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). Ví dụ HTML viết: <html> <head></head> <body> <table> <caption>...
thuộc tính bottom
Tìm hiểu thuộc tính bottom - tài liệu css Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả bottom Khoảng cách bottom: 20px; Khoảng cách tính từ mép dưới cùng của thành phần bao ngoài, đơn vị có thể là px, em, %, ... auto bottom: auto; Khoảng cách tự động (các trình duyệt sẽ có cách tính khoảng cách khác nhau), đây là mặc định của thuộc tính bottom. inherit bottom: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao...
Tìm hiểu thuộc tính boder spacing
Tìm hiểu thuộc tính boder spacing - tài liệu css Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả border-spacing độ rộng border-spacing: 10px; Độ rộng giữa các đường viền (border) của table. ngang dọc border-spacing: 10px 20px; Độ rộng giữa các đường viền (border) của table với giá trị ngang và dọc. inherit border-collapse: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài). Ví dụ HTML viết: <html> <...
thuộc tính border-collapse trong css
Tìm hiểu thuộc tính border-collapse trong css - tài liệu học css Với giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả border-collapse collapse border-collapse: collapse; Khoảng trống giữa các đường viền (border) của table bị loại bỏ, chỉ còn đường viền duy nhất. separate border-collapse: separate; Khoảng trống giữa các đường viền (border) của table vẫn giữ nguyên, đây là dạng mặc định của table. inherit border-collapse: inherit; Xác định thừa...
tim-hieu-thuoc-tinh-boder-trong-css
Tìm hiểu thuộc tính boder trong css - tài liệu học css Với thuộc tính và giá trị thuộc tính boder trong css như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả Thuộc tính định dạng border-color mã màutên màuGiá trị rgb border-color: #ff0000;border-color: red;border-color: rgb(255,0,0); Xác định màu sắc của đường viền. border-style kiểu border border-style: solid; Xác định hình dạng của đường viền. border-width pxthinmediumthick border-width: 5px; Xác định...
thuoc-tinh-background trong css
Tìm hiểu thuộc tính background trong css - tài liệu css Thuộc tính background và giá trị như sau: Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả background-attachment fixedscroll background-attachment :fixed; Xác định thành phần nền được cố định hoặc cuộn so với trang.Được sử dụng kèm với giá trị background-image background-color mã màutên màuGiá trị rgb background-color :#ff0000;background-color: red;background-color: rgb(255,0,0); Xác định màu nền cho thành...
appearance trong css3
Loại giá trị Ví dụ Mô tả icon icon appearance: icon; Định dạng cho thành phần trông như một icon thường có đi kèm tên (name) hoặc nhãn (label). window desktop appearance: desktop; Một cửa sổ được sử dụng để đại diện cho một hệ thống, thường dùng để chứa các cửa sổ khác. workspace appearance: workspace; Một cửa sổ được sử dụng để đại diện cho một dự án hay một ứng dụng, thường chứa các cửa sổ khác. document appearance: document; Một cửa sổ được...
huong dan su dung z-index
 Tài liệu CSS   Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả z-index auto z-index: auto; Tự động sắp xếp thứ tự chồng nhau cho thành phần, đây là dạng mặc định. Giá trị z-index: 10; Sắp xếp thứ tự chồng nhau cho thành phần theo giá trị. inherit z-index: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).   Ví dụ: HTML viết: <html> <head></head> <body> <div> <p class="element01">Thành phần...
thuoc tinh trong css3
Tài liệu CSS Thuộc tính Mô tả animation Xác định một chuyển động của một thành phần. appearance Định dạng cho thành phần trông như giao diện chuẩn gần với người dùng. backface-visibility Xác định bề mặt sau của thành phần khi thực hiện một chuyển động xoay. background-clip Xác định vùng backgroud được cắt bớt theo vùng được giới hạn. background-origin Xác định giá trị tương đối của background giới hạn theo vùng giới hạn. background-size Xác định...

Pages