Tài liệu CSS

tai-lieu-css
1 Thuộc tính width trong CSS- Tài liệu CSS a.Định nghĩa Width là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng cho một thành phần web b.Cách sử dụng width: value. Trong đó value là giá trị của đơn vị độ dài 2.Thuộc tính height trong CSS a. Định nghĩa Height là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao cho một thành phần web b.Cách sử dụng height: value. Trong đó value là giá trị của dơn vị độ dài Mã code:     II FLOAT & CLEAR 1...
thuộc tính margin-padding
 Tài liệu hướng dẫn học CSS I  LÀM VIỆC VỚI CÁC THUỘC TÍNH CỦA BORDER Border là chính là phần khung bao quanh các đối tượng. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách dùng CSS để hiển thị và tạo kiểu cho border của các đối tượng trong web 1 Thuộc tính border-width a) Khái niệm border-width chính là độ dầy của đường bao ngoài hay nói cách khác là độ dầy của border b) Cách sử dụngborder-width: value. Trong đó value nhận một trong các...
id và class trong css
Tài liệu hướng dẫn học CSS I. THUỘC TÍNH CLASS TRONG CSS 1 Ý nghĩa của việc sử dụng Class trong CSS Class dùng để nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính, do tính chất đó nó có thể được sử dụng nhiều lần 2  Làm việc với Class trong CSS Để làm việc với Class trong CSS chúng ta thường trài qua 2 bước sau: a) Bước 1: Tìm những thẻ HTML nào mà chúng ta muốn áp dụng cho chúng cùng một kiểu Style và cho chúng một thuộc tính chung đó là class=”...
css-text-effect
Tài liệu CSS I CÁC THUỘC TÍNH VỀ FONT CHỮ 1 Thuộc tính font-family a)  Khái niệm Thuộc tính font-family có công dụng định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. Theo đó, thì font đầu tiên được liệt kê trong danh sách sẽ được dùng để hiển thị trang web. Nếu như trên máy tính truy cập chưa cài đặt font này thì font thứ hai trong danh sách sẽ được ưu tiên…cho đến khi có một font phù hợp b) Cách sử...
tai-lieu-css
Tài liệu CSS I GIỚI THIỆU VỀ CSS 1 CSS là gì Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. Đây chỉ là một cách định nghĩa giàu hình ảnh mà thôi. Còn CSS là từ viết tắt của cụm từ sau (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,… Mà ở đây, cụ thể...

Pages