Tên Miền & hosting

tên miền hosting
Domain – Tên miền hay thương hiệu online của doanh nghiệp là một tài sản vô hình nhưng có vai trò vô cùng quan trọng. Bởi nó là cái tên để khách hàng nhận diện doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh mạng, để khách hàng tìm đến doanh nghiệp và mua hàng một cách nhanh chóng.   BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN:    Bảng Giá Tên Miền Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Transfer về TenTen   .vn 350.000 đ250.000 đ 480.000 đ...