Tới thăm các thầy cô giáo

Nhân dịp lễ kỷ niệm “Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” ban lãnh đạo công ty đã tổ chức một chuyến đi về nguồn dành cho lãnh đạo và nhân viên trong công ty. Chuyến đi được tổ chức vào ngày 19/11, ban lãnh đạo công ty cùng nhân viên đã tới trường thăm các thầy cô giáo đang công tác tại trường THCS Trường sơn và THPT Tứ Sơn.Nhân dịp lễ kỷ niệm “Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” ban lãnh đạo công ty đã tổ chức một chuyến đi về nguồn dành cho lãnh đạo và nhân viên trong công ty. Chuyến đi được tổ chức vào ngày 19/11, ban lãnh đạo công ty cùng nhân viên đã tới trường thăm các thầy cô giáo đang công tác tại trường THCS và THPT Tứ Sơn. Tới nhà thăm hỏi các thầy cô giáo đã về hưu. 

Tham gia buổi gặp gỡ và giao lưu văn nghệ cùng các thầy cô giáo tại trường:

 

Tham gia buổi văn nghệ giao lưu cùng thầy cô

 

Tham gia buổi văn nghệ giao lưu cùng thầy cô

 

Đến nhà thăm các thầy cô giáo:

 

Đến nhà thăm hỏi thầy cô

 

Tới nhà thăm thầy cô

 

Ảnh lưu niệm cùng các thầy cô