Bằng khen và giải thưởng

Trong quá trình hoạt động của mình Việt Tâm Đức luôn cố gắng để có giữ được chữ "Tâm" trong công việc, sản phẩm, dịch vụ của mình. Chính sự lỗ lực đó mà chỉ sau hơn một năm hoạt động kinh doanh Việt Tâm Đức đã là doanh nghiệp được các cơ quan, báo trí ngôn luận quan tâm, để lại ấn tượng tốt cho những khách hàng và đối tác. Những Bằng khen và giải thưởng mà Việt Tâm Đức do các cơ quan, tổ chức nhà nước trao tặng chính là những minh chứng cho những đóng góp của Việt Tâm Đức cho xã hội và cộng đồng.

Bảng Vàng Doanh nghiệp văn hóa "Nhân - Tâm - Tài - Trí - Tín"

 

Nhận bảng vàng doanh nghiệp văn hóa

 

          Bảng vàng Doanh nhân - Doanh nghiệp văn hóa

 

Bảng vàng Doanh nghiệp - Doanh nhân văn hóa 3 Miền

 Bảng vàng Doanh nghiệp - Doanh nhân văn hóa 3 miền

 

Bảng vàng Nhà tài trợ vàng chương trình "Trăng Rằm Cho em"

 

 

Bảng Vàng lưu danh chương trình "Tuổi già không cô đơn"

 

Việt Tâm Đức nhận bằng khen và cúp lưu niệm