Chuyển text trong photoshop sang dạng vector

Chuyển text trong photoshop sang dạng vector - hướng dẫn thao tác với text trong photoshop

1. Tạo file text, chúng không nhất thiết phải ở cùng layer nhưng nếu export thì nên chọn tất cả layer chứa text.


2. Tạo đường path bằng cách vào Menu: Layer > Type > Create Work Path


Hình ảnh sau khi áp dụng có dạng như sau:3. Khi đường path vẫn còn đang chọn, vào Menu: File > Export > Paths to Illustrator rồi chọn lưu.


4. Trong Illustrator, bạn nên chọn lại hệ màu là RGB (File > Document Color Mode > RGB Color). Mục đích là để tương thích hệ màu hai bên.


5. Bây giờ chỉ cần chọn đối tượng rồi fill màu thôi. Mặc định khi chuyển qua không fill.


Có thể dùng cách này để chuyển nhiều hiệu ứng text trong PS khi mà bạn không rành về AI.

Học thiết kế web

Đào tạo thiết kế đồ họa

Đào tạo quản trị web