Đào Tạo Lập Trình

khóa học thiết kế web cho sinh viên
ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE  TRÊN NGÔN NGỮ PHP & MYSQL, ASP.NET TẠI HÀ NỘI  I. SƠ ĐỒ MÔ TẢ NỘI DUNG KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB     II. Khóa học lập trình, thiết kế web với PHP hoặc ASP gồm các quy trình chính:  1. Phân tích thiết kế hệ thống:  lên ý tưởng, phân tích lấy ý kiến khách hàng để thống nhất về giao diện web và chức năng web  2. Vẽ demo: Vẽ giao diện, (học về đồ họa Photoshp, Flash)  3. Cắt Template: Zen ra code, thiết kế web...

Pages