Download giáo trình hướng dẫn corel

Bộ giáo trình kết hợp với DVD CorelDRAW X6. Là sự kế thừa của giáo trình CorelDRAW X5.
Bộ giáo trình được kết hợp với bộ DVD tự học CorelDRAW X6 và được cung cấp trong các buổi dạy trực tiếp của tác giả. 
 

Download giáo trình hướng dẫn corel
Là khung chương trình cần thiết để học viên có thể dễ dàng theo dõi và hình dung được toàn bộ chương trình học! Không phải là toàn bộ chương trình đầy đủ của Corel, tuy nhiên đây chính là khung chương trình mà học viên sẽ được học trong chương trình Đào tạo CorelDRAW X6

 

Download: Tại đây