Hướng dẫn ghép hình trong corel draw

Tài liệu hướng dẫn học corel draw
Chúng ta sẽ tạo được một hình ảnh như thế này sau quá trình cắt ghép
hướng dẫn ghép hình với corel
 
Bước 1: Trong CorelDRAW, mở hoặc nhập hình ảnh mà bạn muốn làm. Sau đó, trên thanh property bar, sử dụng hộp Object size để điều chỉnh kích thước cuối cùng của hình ảnh.
 
Bước 2: Trong hộp công cụ, nhấn vào mũi tên flyout trên công cụ Polygon và chọn Graph Paper từ menu flyout (hoặc nhấn D).

 

 

 Trên thanh property bar, sử dụng Rows and columns boxes để phân mảnh hình ảnh. Trong phần hướng dẫn này, chúng ta sử dụng tổng số 9 miếng, hoặc 3 hàng x 3 cột.

 
 

 Với công cụ Graph Paper được chọn, kéo để tạo ra một mạng lưới.

 
 

 Bước 3: Kéo ảnh ra khỏi lưới, kích chuột phải vào hình ảnh và chọn PowerClip Inside.

 
 

 Con trỏ lúc này đã thay đổi thành một mũi tên màu đen lớn. Click vào bên của lưới để đặt hình vào trong lưới.

 
 

 Click vào hình ảnh và sau đó nhấn vào nút Edit PowerClip.

 

 Nhấn vào nút Stop Editing Contents khi đã hoàn thiện.

 

 Bước 4: Chọn tất cả các đối tượng (Ctrl + A) và sau đó nhấp Ungroup All để tách 9 mảnh của hình

 
 
Click vào từng phân đoạn hình ảnh và kéo, tách chúng như bạn muốn

 

 Nếu bạn muốn làm nổi bật một phần nhất định, click đúp vào đoạn lựa chọn và xoay nó 1 góc mong muốn.

 

 Bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng đổ bóng cho một mảnh để cho nó đặc biệt nhấn mạnh. Đầu tiên, chọn đoạn mong muốn. Sau đó, trong hộp công cụ, nhấn vào mũi tên flyout vào công cụ Blend và chọn Drop Shadow từ trình đơn flyout.

Nếu muốn làm hiệu ứng đổ bóng nhấp và kéo. Trên thanh property bar, điều chỉnh cường độ Opacity and Feathering. Đặt đoạn trên tất cả các mảnh chia hình ảnh khác, chọn nó và nhấn phím Shift + PageUp. 
Vậy là bạn đã có một hình ảnh dạng hình ghép theo ý của mình rồi.
 Để có thể có nhiều bài hướng dẫn chi tiết hơn hãy vào kho tài liệu corel của chúng tôi dành cho các bạn thật sự yêu thích thiết kế đồ họa