Hướng dẫn tạo content type và term trong Drupal

Phần 1: Tạo Term

Để tạo Term chúng ta cần tạo Vocabulary trước, Vocabulary là nhóm các chuyên mục.
Structure -> Taxonomy -> Vocabulary

tai-lieu-hoc-drupal

Nhập tên nhóm chuyên mục, ở đây mình nhập là Posts với mục đích tạo ra nhóm các chuyên mục bài viết

tai-lieu-huong-dan-drupal

Chọn Save, giờ chúng ta đã có một nhóm chuyên mục.

tài liệu học drupal

Tiếp tục chọn add term để thêm chuyên mục

hướng dẫn học drupal

Nhập tên chuyên mục, ở đây mình nhập thủ thuật Drupal

tai-lieu-hoc-drupal-co-ban

Kéo xuống dưới và chọn Save, Vậy là chúng ta đã tạo ra một chuyên mục "thủ thuật Drupal"

Phần 2: Tạo Content Type (kiểu nội dung)

Structure -> Content types -> Add content type

Tài liệu học drupal cấp tốc

Nhập tên kiểu nội dung, ở đây mình tạo kiểu nội dung là Posts. Kéo xuống dưới chọn Save and add fields

drual-7-hoc-drupal

Xem thêm cách tạo mục lục tự động để hiểu rõ thêm

Giờ chúng ta sẽ tạo một bài viết mới để thực nghiệm

Content -> Add content -> Posts

tai-lieu-drupal

Nhập tiêu đề, nội dung và chọn mục lục -> kéo xuống dưới và chọn Save

hướng dẫn học drupal

Xem thêm tài liệu học drupal khác

Khóa học thiết kế web với drupal

Đào tạo làm web với php