Tài liệu HTML

Hướng dẫn tạo form trong html
Tài liệu Html I . GIỚI THIỆU VỀ FORM 1.  Khái niệm về Form             Form đơn giản là các biểu mẫu nhằm giúp người dùng tương tác với hệ thống, mà cụ thể là người dùng có thể gửi các thông tin cho hệ thống hay người quản trị hệ thống thông qua Form 2.  Các ứng dụng của Form Form là một thành phần không thể thiếu đối với các website, nó có thể dùng để tạo nên rất nhiều biểu mẫu phục vụ cho việc tương tác giữa người dùng với hệ thống như: a...
table trong html
I . LÀM VIỆC VỚI BẢNG (TABLE) TRONG HTML - Tài liệu hướng dẫn học html 1 . Làm việc với Bảng dạng đối xứng Table hay Bảng trong HTML được hiểu là các bảng biểu dùng để biểu diễn dữ liệu và chúng có thể có một (hoặc nhiều hơn một) dòng, tương tự như vậy chúng có thể có một (hoặc nhiều hơn một) cột   Bảng đối xứng là bảng mà mỗi dòng đều có số cột như nhau về số lượng cột, cũng như độ rộng của cột a) Thẻ <table></table> Cặp thẻ <...
lien-ket-va-hinh-anh-trong-html
Tài liệu hướng dẫn học html   I . TẠO LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG HTML KHÁC (HYPER LINK)   1.Liên kết ngoại trang a. Thẻ <a></a> Thẻ này có tác dụng tạo ra các liên kết tới các trang văn bản HTML khác hoặc bất kỳ một vị trí nào ngay trong chính văn bản HTML đó   href: Địa chỉ dẫn tới trang mà nó liên kết (Đường Link). Giá trị chính là đường dẫn của một File muốn truy suất vào  <a href="hochtml.html"></a> Quy định cách thức mở...
cac-the-html-can-ban
I. CÁC THẺ ĐỊNH DẠNG FONT CHỮ VÀ KÍCH CỠ CHỮ 1. Các thẻ định dạng Font chữ - Tài liệu hướng dẫn học html HTML cho phép bạn thay đổi font chữ thế hiện bằng cặp thẻ <font></font>. Cùng với các thuộc tính size định kích thước chữ, face thay đổi kiểu chữ và color để định mầu chữ.     Thẻ <font></font>      face: Quy định kiểu chữ. Giá trị là các kiểu chữ như: Arial, Tahoma, “Times new roman”,…      size: Quy định  kích cỡ của...
các thẻ html căn bản
I. TÌM HIỂU VỀ HTML - Tài liệu html 1.Giới thiệu về HTML HTML là từ viết tắt cho HyperText Markup Language, tức là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản. Là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web tĩnh.   2 .Công cụ soạn mã HTML Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều phần mềm cũng như các bộ công cụ để làm việc với HTML, nhưng đơn giản nhất đó là sử dụng công cụ soạn thảo Notepad được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows hoặc sử...