Tài liệu PHP

Các câu lệnh trong ngôn ngữ lập trìnhĐể lập trình giải một bài toán nào đó, chúng ta phải sử dụng các câu lệnh sau:1. Lệnh gán: được sử dụng để đặt một giá trị vào một biến nào đó.2. Lệnh rẽ nhánh: Được sử dụng để xác định xem chương trình sẽ thực hiện công việc gì trong điều kiện ra sao3. Lệnh lặp: Cho phép chương trình của bạn tự động lặp lại các thao tác nào đóQuá trình xây dựng các bước để thực hiện một bài toán nào đó, gọi là quá trình xây...
Viết lại đường dẫn trong php
URL là 1 phần nội dung của bài viết nên cần đươc tối ưu về SEO để bài viết có giá trị cao. URL rewrite là giải pháp hoàn hảo cho bạn. Trong SEO, đường dẫn URL tốt sẽ giúp cho Google index dễ dàng hơn. URL chứa từ khóa sẽ làm tăng giá trị của bài viết. Ngoài ra, Google thích trang web tĩnh (.html) hơn là trang web động (?id=..). URL Friendly = URL tĩnh và chứa từ khóa. Cài đặt URL Rewrite trong PHP Kiểm tra cấu hình Apache: Chắc chắn rằng...
goi-ham-php
Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, php hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc. Đồng thời có thể tùy biến ở mọi trang. Mà không cần phải khởi tạo hay viết lại mã lệnh như HTML thuần. 1- Hàm tự định nghĩa: Cú pháp: function functiono_name() { //Lệnh thực thi } Tên hàm có thể là một tổ...
vong-lap-trong-php
      CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN & VÒNG LẶP TRONG PHP I.CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN TRONG PHP 1. Biểu thức IF Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động Cú pháp: if(Điều kiện){ Thực thi hành động; } Ví dụ:   2. Biểu thức IF…ELSE Là biểu thức dùng kiểm tra 1 sự kiện. Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại nếu không thì sẽ thực thi một hành động khác Cú pháp: if(...
toán tử trong php
I TOÁN TỬ GÁN 1 Khái niệm Toán tử gán gồm ký tự đơn =. Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán nó vào toán hạng bên trái. 2 Cách thức làm việc  Một ví dụ về làm việc với toán tử gán trong PHP II TOÁN TỬ SỐ HỌC 1Khái niệm Là dạng phép tính giản đơn cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%) được sử dụng để lấy ra đơn vị dư của 1 phép toán 2 Cách thức làm việc Xem qua bảng dưới để hiểu hơn về các toán tử số...
kieu du lieu trong php
I. KHÁI QUÁT 1. Khái niệm Biến trong PHP  Biến được xem là vùng nhớ dữ liệu tạm thời. Và giá trị có thể thay đổi được. Biến được bắt đầu bằng ký hiệu "$". Và theo sau chúng là 1 từ, 1 cụm từ nhưng phải viết liền hoặc có gạch dưới 2.Cách đặt tên cho Biến trong PHP Tên của biến trong PHP được bắt đầu bởi ký tự $ Tiếp sau đó là một chữ cái hoặc dấu gạch dưới “_” Nếu tên biến nhiều hơn 2 ký tự thì các ký tự còn lại có thể là các chữ cái, số hoặc dấu...
cài đặt xampp
1 .Tổng quan về ngôn ngữ lập trình web PHP PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm...