Tài liệu Wordpress

Chuyển file PSD trong Photoshop sang Wordpress
Mục lục nội dung 1 Các bước để chuyển đổi PSD sang WordPress1.1 Bước 1: Cắt PSD 1.2 Bước 2: Tạo các file HTML và CSS 1.3 Bước 3: Chuyển đổi HTML sang Theme WordPress 1.4 Cấu trúc cở bản của một Theme WordPress: 2 3 công cụ chuyển đổi PSD sang WordPress tốt nhất hiện nay2.1 Có thể bạn thích Các bước để chuyển đổi PSD sang WordPress Quy trình chuyển đổi thiết kế PSD(Photoshop File)/ hình ảnh sang Theme WordPress Bước 1: Cắt PSD Đây là bước đầu...
Một số plugin cần thiết cho wordpress
JetPack – Bộ tập hợp các công cụ hữu ích cho WordPress (không cài được ở localhost). Akismet – Chống spam bình luận cực mạnh. Advanced TinyMCE – Bổ sung các nút soạn thảo vào WordPress. SEO by Yoast – Hỗ trợ SEO cho WordPress tốt nhất. WP Super Cache – Tạo bộ nhớ đệm để tăng tốc website. iThemes Security – Plugin bảo mật thông dụng nhất cho WordPress. Contact Form 7 – Tạo form liên hệ tốt nhất. Responsive Lightbox by dFactory – Tạo hiệu ứng...
Settings -> Permalink
  Common Settings: Các thiết lập thông dụng.Default: Cấu trúc đường dẫn mặc định (đường dẫn động). Day and name: cấu trúc đường dẫn với kiểu hiển thị đầy đủ ngày tháng đăng post và tên post. Month and name: cấu trúc đường dẫn với kiểu hiển thị tháng, năm và tên post. Numeric: Cấu trúc đường dẫn hiển thị ID của post thay vì tên. Post name: Chỉ hiển thị tên post trên đường dẫn Custom Structure: Tùy chỉnh cấu trúc đường dẫn tùy ý, xem thêm phần...
Settings -> Media
Image sizes: Các thiết lập trong này sẽ xác định kích thước ảnh mặc định của WordPress được sinh ra sau khi upload một tấm ảnh lên thư viện.Thumbnail size: Kích thước ảnh loại thumbnail.Crop thumbnail to exact dimensions….: Tạo ảnh thumbnail bằng cách cắt ảnh gốc ra với kích thước giống chính xác so với thiết lập. Medium size: Kích thước ảnh loại medium. Large size: Kích thước ảnh loại large Uploading Files: Thiết lập liên quan tới việc...
Settings -> Discussion
  Default article settings: Các thiết lập trong đây sẽ liên quan đến việc bật tính năng liên quan tới bình luận ở dạng mặc định. Các thiết lập này có thể được sửa lại ở từng bài post/page riêng lẻ. Attempt to notify any blogs linked to from the article: Ping đến các website mà bạn đã gắn liên kết trong post/page để họ chấp thuận đặt cho bạn một liên kết trỏ về website thông qua tính năng pingbacks. Allow link notifications from other blogs (...
Blog pages show at most: Số lượng post hiển thị ra trang blog. Hiện tại bạn cứ hiểu trang blog nghĩa là một trang hiển thị danh sách các post mới nhất trên website. Syndication feeds show the most recent: Số lượng post mới được hiển thị tại trang RSS Feed của website (http://domain/feed). For each article in a feed, show:Search Engine Visibility: Nếu bạn đánh dấu vào phần này, nghĩa là các bot của các cỗ máy tìm kiếm (Google chẳng hạn) không...
Settings -> Writing
  Formatting:Default Post Category: Category mặc định của một bài Post nếu bạn quên chọn category khi đăng.Convert emotions……..: Tự động chuyển đổi các ký hiệu biểu cảm sang dạng hình ảnh được hỗ trợ sẵn bởi WordPress. WordPress should correct……: Nếu bạn đánh dấu vào phần này thì các nội dung trong post của bạn đều phải được tuân thủ theo cấu trúc cú pháp XHTML hợp lệ. Default Post Format: Loại định dạng post mặc định khi đăng nếu bạn quên...
Settings–> General
Site Title: Tên của website, tên này sẽ hiển thị mặc định trên tiêu đề website. Tagline: Mô tả – slogan của website. WordPress Address (URL): Địa chỉ của website WordPress hiện tại của bạn. Địa chỉ này sẽ tác động đến đường dẫn của Post và Page trên website. Site Address (URL): Địa chỉ của website trang chủ của bạn, nếu bạn cài website WordPress làm trang chủ thì nên để giống với WordPress Address. E-mail Address: Địa chỉ email của người quản...
Chức năng setting trong Wordpress
Khu vực Settings trên Dashboard là nơi để chúng ta sửa cấu hình của các chức năng trong WordPress và có thể nó sẽ chứa luôn các cấu hình của plugin như ở bài cài plugin mình đã nói rồi. Ở trong bài hướng dẫn về Settings này, mình sẽ hướng dẫn qua chi tiết từng thiết lập có trong mỗi phần ở khu vực Settings này. Dĩ nhiên, mình sẽ chỉ nói qua các phần thiết lập có mặc định trong WordPress chứ không thể hướng dẫn luôn các thiết lập plugin khác có...
cau-hinh-wp-config
Mục đích tối ưu file WP-config.php để tăng tốc độ wordpress    1.Cấu hình Post Revisions, Auto Save Post Revisions cũng là bài viết được lưu trong bảng “wp_posts” của database, tuy nhiên nó chỉ thể hiện trong trang quản lý bài viết của /wp-admin/ mà không hiển thị ra trang ngoài. Mỗi khi bạn soạn thảo bài viết trên WordPress thì WordPress sẽ tự động lưu lại các phiên bản của bài viết đó để bạn so sánh các thay đổi nội dung so với trước kia. Điều...

Pages