Tìm hiểu về Link Juice để xây dựng website tốt hơn

Việc có một lượng lớn backlink chất lượng từ các website khác trỏ về website của bạn là một trong những điều quan trọng nhất để có thứ hạng cao trên Google. Và cũng giống như Pape Rank. Link Juice là định nghĩa và thuật ngữ của Google. Việc hiểu được Link Juice là gì rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược link liên kết. Dưới đây mình xin giải thích rõ hơn qua ví dụ cụ thể :

    Hai websites A và B cùng làm về một số keywords. Google sẽ nhìn vào những liên kết để xác định xem webistes nào đứng đầu. Về cơ bản, nếu website A liên kết với một website khác và mà website B không liên kết

 

Link Juice là gì ? Seo

 Site A sẽ được đánh giá cao hơn site B. Do có lượng link juice từ Site C.

 

Link Juice là gì ? Seo

   

   Site C và đều liên kết đen site A và B. Google sẽ đánh giá Site A và B như nhau. Lúc này google sẽ xem xét các yếu tố khác để quyết định thứ hạng của site A và B.

 

 

Link Juice là gì ? Seo

      

 Bên hình vẽ các bạn thấy site B và site A được liên kết với site E và D . Nếu site E được đánh giá cao hơn site D thì Site B cũng sẽ được đánh giá cao hơn site A. Còn trường hợp site E và D đánh giá như nhau google sẽ xét tiếp dựa vào liên kết đến site D và E

 

 

Link Juice là gì ? Seo

 

Các bạn nhìn vào hình bên thì chắc cũng biết là Site nào sẽ được google đáng giá cao hơn. Như trong hình Site A sẽ được đánh giá cao hơn site B vì được hưởng lượng link juice từ site D . Do site D được đánh giá cao hơn site E.

     

 

 

 

Đối với các từ khóa có tính cạnh tranh cao, những website đứng đầu phải tạo được mối liên kết tới hàng trăm, hàng nghìn, thậm trí là hàng triệu website khác, mà những website này có lại có liên kết với rất nhiều các website khác.

Cũng có nhiều từ khóa không có tính cạnh tranh bạn chỉ cần một ít liên kết là đủ để là số 1 trên google. Điều này chỉ xảy ra nếu tất cả các website khác không có một liên kết nào từ website khác.

Tìm hiểu thêm các bài khác ở mục tài liệu seo

 

Tin tức khác:

 + Đào tạo wordpress tại Hà Nội

 + Dạy làm web cho người mới bắt đầu

 + Đào tạo web bằng ngôn ngữ PHP