Tối ưu seo trong Drupal

1. Tạo đường dẫn thân thiện trong Drupal ( Friendly URL)

Kích hoạt modul Path đi kèm với cài đặt nhưng bị vô hiệu hóa theo mặc định. Modul Path này sẽ chuyển đổi /node?q=1 urls thành /node/1.

2. Tiếp theo là Module Pathauto 

Cho phép bạn tạo ra các URL thân thiện với công cụ tìm kiếm. Modul Pathauto cung cấp các thiết lập khác nhau như loại bỏ các ký tự a, an, the để viết đường dẫn đường dẫn riêng bằng cách sử dụng thẻ tokens

[IMG]


3. Cài đặt Module Global Redirect

Module này sẽ chăm sóc các vấn đề về canonical url cũng giống như việc chuyển hướng 301 từ URL /node/1 đến /node/my-name, vì vậy nếu bạn truy cập /node/1 hoặc /node/1/ nó sẽ chuyển hướng đến /node/my-name.

[IMG]


4. Sửa đổi file Robots.txt

kiểm tra xem file robots.txt có sẵn trong drupal có chặn robots hay không, bạn nên sửa lại bằng tay hoặc tạo file robots rồi upload lên hosting

5. Chuyển hướng www đến non www hoặc non www đến www trong Drupal 

Tối ưu trong file .htaccess

[IMG]


6. Vấn đề URL Canonical 

URL Canonical là example.com/my-name và example.com/my-name/ là hai URL khác nhau trỏ đến cùng một nội dung – nó có thể được coi là nội dung trùng lặp. Mặc dù công cụ tìm kiếm đã thông minh hơn và có vẻ như chúng có thể hiểu được điều này.

7. Modul Path Redirect 

Nếu bạn thay đổi địa chỉ của một trang cũ /older-page sang một trang mới /newer-page nhưng bạn không muốn trang cũ xuất hiện dòng chữ 404 page not found error và bạn vẫn muốn chuyển hướng 301 đến trang mới. Điều này có thể được thực hiện với module Path Redirect . Ngoài ra còn có 2 module truy cập đường dẫn mà có thể được sử dụng để ngăn chặn một số URL từ công cụ tìm kiếm (trong drupal sẽ loại bỏ vai trò của anonymous).


8. Sửa và thêm tiêu đề và thẻ mô tả của các trang 

Theo mặc định, tất cả các loại nội dung trong drupal có biến “$title” sẽ trở thành Title nhưng nếu bạn muốn xuất hiện các văn bản khác nhau trong thẻ title thì bạn có thể cài đặt module Metatag(đối với Drupal 7) hoặcmodule nodeword (đối với Drupal 6). Có một modul Dublin trong Drupal – hãy tránh sử dụng khi nó thêm một số thẻ dublin title không cần thiết.

9. Không chỉ mục cho các thể loại, các thẻ và phân loại 

Nếu bạn đang sử dụng các thẻ, thể loại hoặc phân loại, bạn có thể muốn tránh cho chúng bị đánh chỉ mục trong Google đặc biệt là nếu nội dung không phải là hữu ích. Theo mặc định, robots.txt ngăn chặn /taxonomy/ urls nhưng hầu hết mọi người thường sử dụng các URL tùy chọn để thêm /categoryname/* trong tập tin robots.txt.

10. Modul SEOTools và SEO Checklist 

Cài đặt module seo toolscũng như Seo Checklist Cả hai sẽ giúp bạn tổ chức mọi thứ và chăm sóc đa số các seo headache.

11. Modul XMLSIteMap và Sitemap 

Nếu bạn đang chạy một trang web lớn với nhiều URL nội bộ bao gồm cả việc không liên kết được từ các trang khác, bạn có thể sử dụng module xml_Sitemap để tạo ra một sitemap cho tất cả các URL (tùy thuộc vào các thiết lập) và việc submit đến công cụ tìm kiếm. Ngoài ra nó còn có thêm một module sitemapđể tạo ra các liên kết sitemap không giống như xmlsitemap – có thể hữu ích như một trang chỉ mục cho các trang web.