Học thiết kế sách báo tạp chí với phần mềm indesign
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC INDESIGN Buổi 1: Làm quen giao diện và các công cụ trong indesign Thực hành: bài tập thực hành các công cụ trong...
khóa học thiết kế đồ họa in ấn với illustrator
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC ILLUSTRATORBuổi 1: Làm quen giao diện và các công cụ trong illustratorThực hành: bài tập thực hành các công cụ thường xuyên...
corel
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC COREL DRAWBuổi 1: Làm quen giao diện và các công cụ trong Corel DrawThực hành: bài tập thực hành các công cụ trong Corel...