Nội Quy Làm Việc Công Ty Việt Tâm Đức – Trung Tâm Đồ Hoạ VITADU

5/5 - (130 bình chọn)

Công ty CP TM và GD Việt Tâm Đức

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

 

NỘI QUY LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY VIỆT TÂM ĐỨC (VITADU)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Nội quy này quy định về thời gian làm việc, trật tự, an ninh, ra, vào làm việc tại công ty áp dụng với cán bộ nhân viên và khách đến công ty.

Điều 2: Thời gian làm việc

+) Đối với nhân viên chính thức:

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Sáng từ: 8h00p đến 12h. Chiều từ 14h00p đến 17h30p

+) Đới với nhân viên thực tập, cộng tác viên, học viên:

Sáng từ: 8h00p đến 11h30p. Chiều từ 14h00p đến 17h00

Ngày nghỉ phép đối với nhân viên chính thức là 12 ngày nghỉ trong 1 năm.

Điều 3: Các hành vi bị cấm:

Gây mất an ninh, trật tự trong khu vực công ty.
Mang chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại, nguy hiển vào công ty.
Cấm hút thuốc rượu bia, cờ bạc, xả rác bừa bãi trong công ty.
Không đánh cãi, nói bậy trong khu vực công ty.
Không chơi game, mạng xã hội, nghe nhạc, làm việc riêng trong giờ làm việc.

II. RA VÀO LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY

      Điều 4. Cán bộ công nhân phải:

Đeo thẻ nhân viên trước ngực ( nếu có ) trong suốt thời gian làm việc.
Đến công ty làm việc đúng giờ quy định, đến muộn về trước giờ phải xin phép và được sự đồng ý của người lãnh đạo hoặc người phụ trách trực tiếp. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo Điều 8 của Bản nội quy này
Nhân viên muốn nghỉ phép dài hạn (1 tuần) phải viết đơn xin nghỉ phép viết tay nộp lại cho bộ phận nhân sự trước 2 tuần.
Nhân viên nghỉ việc phải viết đơn xin nghỉ viết tay và nộp cho phòng nhân sự trước 3 tháng.
Ra khỏi công ty trong thời gian làm việc không quá 10 phút nếu quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt theo Điều 8 của Bản nội quy này.
Làm việc và chia sẻ thông tin cho các thành viên còn yếu, có tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm.
Thực hiện và giao nộp đúng thời hạn các công việc đã được giao, không chấp nhận bất kỳ lý do khi không giao nộp được sản phẩm.

III. SỬ DỤNG ĐIỆN NƯỚC, TRANG THIẾT BỊ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Điều 5. Sử dụng điện, nước và trang thiết bị làm việc:

Cán bộ nhân viên, cộng tác viên, thực tập viên sử dụng điện, nước sinh hoạt phải tiết kiệm, bảo quản sử dụng có hiệu quả trang thiết bị làm việc tại công ty.

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng (quạt, đèn, máy vi tính và các thiết bị khác).

       Điều 6: Bảo vệ môi trường, vệ sinh công sở

Cán bộ nhân viên, cộng tác viên, học viên và khách đến làm việc tại công ty phải có ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường, đảm bảo vệ sinh phòng làm việc, khu vực sinh hoạt chung của công ty, khu vệ sinh chung, vứt rác, chất phế thải đúng nơi quy định.

IV.TRẬT TỰ, AN TOÀN CÔNG TY

Điều 7: Phương tiện giao thông

Cán bộ nhân viên, cộng tác viên, học viên và khách đến làm việc phải để phương tiện giao thông ngay ngắn đúng nơi quy định.

Chấp hành nghiêm túc các nội quy của công ty cũng như quy định của tòa nhà nơi đặt văn phòng công ty.

Hiệu lực thi hành

Nội quy này được áp dụng cho tất cả nhân viên hiện đang làm việc tại công ty.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ
Điều 8: Xử lý vi phạm, hiệu lực

Xử lý vi phạm:

Cán bộ công nhân viên vi phạm nội quy sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.

Hình thức xử lý:

      +) Đi muộn:

Nhân viên đi muộn quá 10 phút mà không có lý do chính đáng 1(một) lần sẽ bị khiển trách trước toàn bộ nhân viên trong phòng ban.

Nhân viên đi muộn quá 10 phút mà không có lý do chính đáng 3(ba) lần sẽ bị  cắt một ngày phép trong năm.

Nhân viên đi muộn quá 10 phút mà không có lý do chính đáng 4(bốn) lần trở lên sẽ bị tính nghỉ một ngày không lương.

     +) Ra khỏi văn phòng không lý do:

Nhân viên đi ra khỏi văn phòng quá 10 phút mà không có lý do chính đáng 1(một) đến 2(hai) lần sẽ bị khiển trách trước toàn bộ nhân viên trong phòng ban.

Nhân viên đi ra khỏi văn phòng quá 10 phút mà không có lý do chính đáng 3(ba) lần sẽ bị  cắt một ngày phép trong năm.

Nhân viên đi ra khỏi văn phòng quá 10 phút mà không có lý do chính đáng 4(bốn) lần trở lên sẽ bị tính nghỉ một ngày không lương.

      +) Làm các công việc riêng trong giờ làm việc, không hoàn thiện công việc đã được giao

Nhân viên bị bắt gặp làm việc riêng trong giờ lần đầu sẽ bị nhắc nhở, khiển trách khi bị bắt gặp lần hai.

Lần ba sẽ bị khiển trách, viết bản kiểm điểm và trừ ½ ngày lương trong ngày hôm đó.

Hiệu lực thi hành

Nội quy này được áp dụng cho tất cả nhân viên hiện đang làm việc tại công ty.